Overweegt u een tandheelkundig implantaat?

Het laten plaatsen van een implantaat is een investering voor het leven. Om zeker te weten dat u het juiste implantaatsysteem kiest, moet u uw tandarts drie belangrijke vragen stellen.

Man and woman sitting together1. Wat is het succespercentage van het implantaatsysteem?

Het succespercentage van een implantaatsysteem geeft aan hoeveel van de totaal geplaatste implantaten vastgroeien in het bot en probleemloos functioneren. Het ASTRA TECH Implant System™ kent een succespercentage van 98 tot 100 procent. Wij bieden tandartsen levenslange garanties op het merendeel van onze producten. Wij kunnen dat doen omdat onze producten zijn ontwikkeld volgens biologische en biomechanische principes en omdat de implantaten buitengewoon duurzaam zijn door hun unieke ontwerp.

2. Hoe goed wordt het botniveau behouden?

De kwaliteit en hoeveelheid kaakbot zijn belangrijke factoren om te kunnen bepalen hoe goed het implantaat ingroeit in het botweefsel. Het is daarom van groot belang om zoveel mogelijk kaakbotweefsel te behouden voor een langdurig functioneel en mooi resultaat. Een bekende complicatie bij het plaatsen van een implantaat wordt ook wel marginaal botverlies genoemd. Dit veroorzaakt verzakkingen in het gebied rond het implantaat. Gedurende een periode van vijf jaar hebben onafhankelijke onderzoekers en tandartsen duizenden patiënten met het ASTRA TECH Implant System™ gevolg, gecontroleerd en röntgenfoto's van hen genomen. Onderzoek wijst uit dat de implantaten van DENTSPLY Implants het botniveau drie tot vier maal beter behouden dan de geaccepteerde standaardnorm.

3. Bestaat daar wetenschappelijke documentatie over?

Momenteel zijn meer dan 140 fabrikanten van tandheelkundige implantaten actief op de internationale markt en veel systemen komen en gaan. Een aantal daarvan is gewoon verdwenen toen hun implantaten van slechte kwaliteit bleken te zijn waardoor zowel de patiënt als de tandarts ernstige problemen ondervonden. Een van de redenen hiervoor is dat de systemen niet werden getest en wetenschappelijk werden gedocumenteerd voordat ze in een klinische situatie werden gebruikt. Wij adviseren alle tandartsen daarom documentatie te zoeken en wetenschappelijke artikelen en onderzoeken over tandheelkundige implantaten kritisch te bekijken. Waarom is het onderzoek uitgevoerd en wat vertelt het ons nu eigenlijk? Hoeveel patiënten en tandartspraktijken waren erbij betrokken? Vanaf welk moment werd het implantaat gevolgd en gecontroleerd?
Het ASTRA TECH Implant System™ is een van de best gedocumenteerde systemen ter wereld. Onderzoeken laten buitengewone resultaten zien op het gebied van functie en esthetiek en bewijzen dat we inspecties door onderzoekers, klinieken en patiënten kunnen doorstaan.
Stap-voor-stap procedures bij het vervangen van één of meerdere tanden.
 
048